Legal services

Advice House şirkəti tərəfindən göstərilən hüquqi xidmətlərin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:
1. Kommersiya hüququ
2. İdman hüququ
3. Korporativ hüquq
4. Əqli mülkiyyət
5. Daşınmaz əmlak
6. Məhkəmələrdə maraqların təmsil edilməsi

  KOMMERSİYA HÜQUQU
 • Logistika məsələləri ilə bağlı hüquqi konsultasiya
 • İxrac/idxal proseslərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi ilə bağlı məsələlər
 • Xarici ticarət əməliyyatlarının həyata keçirilməsi məsələləri ilə bağlı konsultasiya
 • Kommersiya fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində milli və fövqəlmilli qanunvericilik normalarının nisbəti haqqında rəylərin tərtib olunması
 • Mülki, antiinhisar, gömrük, vergi, valyuta qanunvericiliyi ilə bağlı konsultasiyalar.
 • İDMAN HÜQUQU
 • İdman klubları ilə peşəkar idmançılar arasında müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi
 • İdman klublarına və peşəkar idmançılara hüquqi xidmətlərin göstərilməsi
 • İdman klublarına vergilər sahəsində məsləhətlərin verilməsi
 • İdman hüququnun tətbiqi məsələsi ilə bağlı konsultasiyalar
 • Beynəlxalq hüquq və Azərbaycan hüququ sahəsində konsultasiyalar
 • Peşəkar idman sahəsində mübahisələrdə maraqların təmsil olunması.
 • KORPORATİV HÜQUQ
 • əldə edilən aktivin hüquqi yoxlamasının həyata keçirilməsi;
 • əqdin şərtlərinin razılaşdırılmasında iştirak etmə;
 • əqdlərə dair zəruri sənədlərin tərtib və təhlil edilməsi;
 • biznesin yaradılması və strukturlaşdırılması, biznesin tənzimlənən sahələri üçün bütün tənzimləyici tələblərə riayət etmə;
 • korporativ restrukturizasiya məsələləri ilə bağlı konsultasiya;
 • danışıqların aparılması və kommersiya müqavilələrinin işlənib hazırlanması.
 • ƏQLİ MÜLKİYYƏT
 • əmtəə nişanına olan müstəsna hüquqların müdafiəsi, qeydiyyata alınmış işarədən istifadəyə qadağa qoyulması.
 • şirkətin firma adına və kommersiya işarəsinə olan hüquqların müdafiəsi.
 • əsər barəsində müəllifliyin mübahisə olunması.
 • şərəf və ləyaqətin, işgüzar reputasiyanın müdafiəsi.
 • DAŞINMAZ ƏMLAK
 • kommersiya icarəsinin hüquqi müşayiəti;
 • mübahisələrin məhkəmədə və məhkəmədən kənar qaydada həll edilməsi;
 • daşınmaz əmlak obyektlərinə olan hüquqların məhkəmə qaydasında tanınması və ya mübahisə olunması;
 • obyektlərə sərmayə qoyuluşunun hüquqi müdafiəsi, itirilmiş mülkiyyət hüquqlarının bərpa olunması və ya daşınmaz əmlak obyektlərinə olan hüquqların reallaşdırılmasına mane olan amillərin aradan qaldırılması;
 • tikinti və yenidən qurma işlərinin aparılması üçün icazələrin alınması;
 • fiziki şəxslərin daşınmaz əmlakı barəsində mənzil məsələlərinin və digər məsələlərin həlli;
 • əmlak kompleksi kimi müəssisəyə dair hüquqların rəsmiləşdirilməsi.
 • MƏHKƏMƏLƏRDƏ MARAQLARIN TƏMSİL OLUNMASI
 • kommersiya mübahisələri;
 • korporativ mübahisələr;
 • borcun geri qaytarılması ilə bağlı mübahisələr;
 • əqli mülkiyyət hüququnun müdafiəsi ilə bağlı mübahisələr;
 • inşaat sahəsində mübahisələr;
 • daşınmaz əmlak sahəsində mübahisələr;
 • vergi mübahisələri;
 • digər mübahisə növləri.
Azerbaijan