Obyekt və Əmlakın idarəedilməsi

Əmlakın idarəedilməsi prosesində, şirkətlər çox saylı maneələrlə qarşılaşırlar: strukturlaşdırılmış məlumatların yoxluğu, yüksək saxlanılma xərcləri, səmərəsiz idarəetmə və s.
Əmlakın idarəedilməsi strategiyasının hazırlanması bu sahədə mövcud olan mürəkkəb idarəçilik məsələlərinin həll edilməsinə kömək edir.

  Advice House ekspertləri tərəfindən hazırlanmış strategiyalar aşağıda göstərilmiş istiqamətlərdə sizə kömək edəcəklər:
 • Xərclərin azaldılması mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılması
 • Gəlirliliyin artırılması üçün təşəbbüslərin formalaşdırılması
 • İdarəçilik səmərəliliyinin və şəffaflığın artırılması
 • Kadr strukturlarının optimallaşdırılması
 • İşçilərin səriştəsinin artırılması
 • İnkişaf etmiş texnologiyaların tədbiqi və onların iqtisadi səmərəsinin hesablanması
 • Xidmətlərimiz:
 • Cari vəziyyətin və biznes proseslərinin təhlili
 • Obyektlərin istifadə konsepsiyasının hazırlanması
 • Mövcud idarəetmə sisteminin optimallaşdırılması üzrə təkliflər
 • Əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılması
Azerbaijan