Biznes planların hazırlanması

Biznes plan əsas məqsədləri və bu məqsədlərə necə nail olacağını özündə ehtiva edən şirkətinizin bələdçisidir. Məs buna görə, keyfiyyətlə hazırlanmış biznes plan istənilən şirkətin uğuru üçün zəmanətdir.
Advice House ekspertləri mənfəətinizi maksimallaşdırmağa və xərclərinizi minimallaşdırmağa imkan verən biznes planı hazırlayacaqlar. Biznes planınızın səmərəliliyini göstrəməyə və onu obyektiv çoxtərəfli qiymətləndirmə ilə təmin etməyə qadirik.

  Biznes plan nə üçün lazımdır,
 • məhsulun xüsusiyyətlərini və onun rəqabət üstünlüklərini müəyyənləşdirmək
 • şirkətin ümumi inkişaf strategiyasını təyin etmək
 • maliyyə planını ətraflı işləyib hazırlamaq
 • bazarı darindən anlamaq (bazarı daxildən öyrənmək)
 • biznesin missiyası və gələcəyə baxışını dəqiqliklə formalaşdırmaq
 • prosesləri optimallaşdırmaq
 • ixtisaslı kadrlar cəlb etmək
 • Advice House ekspertlərinin fəaliyyət zamanı istifadə etdikləri biznes plan strukturu:
  1. Rəhbər şəxslər üçün tərcüməyihal (rezyume)
  2. Sənaye və şirkətin təsviri
  3. Məhsul və xidmətlərin təsviri
  4. Satış və marketinq planı
  5. İstehsal planı
  6. Təşkilati plan
  7. Əsas inkişaf mərhələləri
  8. Struktur və kapitallaşma
  9. Maliyyə planı
  10. Layihə səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
  11. Şirkətin zəmanət və riskləri
  12. Qoşmalar
Azerbaijan