Brendinq

Brendin hazırlanması adi istehlak malının uğurlu ticarət nişanına çevirmək texnologiyasıdır, məhsulun rəqabət üstünlüklərinin, onun dəyərinin və emosional komponentinin yaradılmasıdır.

  Düzgün brendinq aşağıda göstərilən tapşırıqları sizin şirkətinizə yerinə yetirməyə imkan verəcəkdir:
 • Məhsulunuzun əsas funksional məqsədindən başqa, onun müsbət obrazını, əsas fərqlərini və əlavə dəyərlərini yaratmaq.
 • İstehlakçı ilə rabitə və qarşılıqlı əlaqə qurmaq.
 • İstehlakçının gözündə məhsulun keyfiyyətini artırmaq və bununla da, hədəf auditoriyanın məhsula olan etimad səviyyəsi artmış olacaqdır.
 • Təklif olunan malın qiymətini istehsalçıya qaldırmaq imkanını yaradacaq ticarət nişanının dəyərini və aktivlərini artırmaq.
 • Hədəf auditoriya və brend arasında emosional əlaqəni yaratmaq.
 • Advice House ekspertləri brendinq prosesində aşağıda gpstərilən mərhələləri nəzərə alırlar:
  1. Bazar və istehlakçıların təhlili
  2. Brend konsepsiyasının hazırlanması
  3. Eyniləşdirmə sisteminin formalaşdırılması
  4. Brend sənədlərinin yaradılması – brend kitabı və təlimatlar – ticarət nişanının şifahi və əyani elementlərinin istifadəsi üzrə təlimatlar
  5. Məhsulun bazara çıxış strategiyasının qurulması – şirkət brendinin təşviq edilməsi.
  6. Media planlaşdırması və reklam kampaniyasının hazırlanması.
  7. Brendinq səmərəliliyinin monitorinqi
Azerbaijan