İdarəetmə konsaltinqi

İdarəetmə konsaltinqi şirkətin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi güdən konsaltinq xidmətləri dəstidir: idarəolunanlığın artırılması, rəqabətqabiliyyətliliyin artımı, əmək məhsuldarlığının artırılması, biznez etməyin xərclərinin azaldılması və s.

  Advice House ekspertlərini cəlb etməklə aşağıda göstərilən nəticələri eldə edəcəksiniz:
 • Biznes və idarəetmə sisteminin səmərəliliyinin artırılması.
 • Fəaliyyətdə olan biznes modelinin təhlili və onun optimallaşdırılması.
 • Biznesin maliyyə modelinin qurulması.
 • Korporativ mədəniyyətin və işçi heyətinin həvəsləndirilməsi sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi.
 • Yeni biznes layihələri üçün biznes modelinin reallaşdırılması məqsədi ilə komandanın formalaşdırılması
 • Şirkətin yüksək rütbəli rəhbərliyinin tədrisi və səmərəliliyinin artırılması
 • Biznes proseslərin, informasiya mübadiləsi sisteminin və sənəd dövriyyəsinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi.
 • Advice House ekspertlərinin həll edə biləcəyi tapşırıqlar bunlardı:
 • xərclərin optimallaşdırılması
 • gəlirliliyin artırılması
 • maliyyə dövriyyəsinin artırılması
 • istehsal dövrünün sürətləndirilməsi
 • işçi heyətinin ixtisas artırılması
Azerbaijan