Strateji konsaltinq

Strateji konsaltinqin məqsədi şirkətə rəqibləri qarşısında uzunmüddətli üstünlüyə nail olmaq üçün dəstəyin verilməsidir.
Strateji konsaltinqin əsas vəzifəsi yeni bazar imkanlarının aşkar edilməsi və onların icrası üçün planların hazırlanması, şirkətin gələcəkdə inkişafı üçün ən səmərəli yolun seçilməsi və yol xəritələrinin hazırlanmasıdır.
Advice House ekspertləri şirkətinizin inkişafı üçün ən səmərəli yolun seçilməsində sizə kömək edəcəklər. Siz ekspertlərimizə aşağıdakiləri tam etibar edə bilərsiniz:

 • Müassisənin inkişaf istiqamətinin seçilməsi
 • Təşkilatın biznes strategiyasının hazırlanması
 • Müassisənin / təşkilatın inkişaf strategiyasının hazırlanması
 • Müassisənin yenilikçi inkişaf strategiyasının hazırlanması
 • Şirkətin inkişaf strategiyasının icrası
 • Müəssisənin strateji təhlili
 • Strateji planlaşdırma
 • Strateji idarəetmə

Strateji inkişaf planı – strateji miqyasda şirkətin bütün fəaliyyət sahələrini əhatə edən bir kompleks sənədidir.
Şirkətin qəbul olunmuş missiya və strateji məqsədlərə uyğun strategiyasının hazırlanması altı ardıcıl mərhələlərdən keçir.

 • Bazarda durumun təhlili.
 • Strategiyaların axtarışı və hazırlanması.
 • Strategiyanın seçilməsi.
 • Strateji planın hazırlanması və istifadəyə verilməsi.
 • Strategiyanın təhlili və yenidən baxılması.
 • Strategiyanın icrasının qiymətləndirilməsi və nəzarəti (Strateji audit)
Azerbaijan